Uchwała w sprawie organizacji obchodów Dnia Praw Rodziny w 2017 roku

Uchwała Nr 3. Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie organizacji obchodów Dnia Praw Rodziny w 2017 roku.   Na podst. § 2 i 3 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.) zwanego dalej Regulaminem,

Uchwała o powołaniu Sekretarza NKODPR

Uchwała Nr 1 Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Sekretarza Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.   Na podst. § 4. pkt 3 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.),Prezydium Narodowego Komitetu

Uchwała o utworzeniu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

Uchwała Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny. §1. Na wniosek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej zostaje utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny. §2. Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny stanowi załącznik Nr 1 do

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie obchodów Dnia Praw Rodziny w roku 2017 i w latach następnych.   Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej z zadowoleniem i nadzieją przyjął ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Praw Rodziny. Corocznie będziemy obchodzić ten Dzień 22 października na pamiątkę ogłoszenia przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny

Mamy Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny

Informacja prasowa o utworzeniu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny W dniu 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 22 października każdego roku Dniem Praw Rodziny. Nastąpiło to po siedmiu latach zabiegów posłów pod przewodnictwem Tadeusza Woźniaka – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Dnia 27 lipca 2017 roku z

Uchwała Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Art. 1.   Działając na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz mając na względzie Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (M.P. z 2016 r,