Kategoria: Dokumenty

Deklaracja uczestników

Ogólnopolskiej Konferencji Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji Warszawa, gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 października 2017 roku Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji stwierdzając zgodnie, że: – rodzina jako związek naturalny, oparty na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, pierwotny w stosunku do państwa lub jakiejkolwiek innej wspólnoty, posiada swoje niezbywalne prawa, -„przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę” – podstawową ludzką wspólnotę

Powołanie nowych członków Komitetu

Zarządzenie Nr 1 Przewodniczącego Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania nowych członków Komitetu Na podstawie § 4 pkt 11 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w

Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku. Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Podjęta w dniu 21 października 2016 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny[1] obchodzonego 22 października każdego roku, wpisuje się w budowanie demokracji w pełni

Uchwała w sprawie organizacji obchodów Dnia Praw Rodziny w 2017 roku

Uchwała Nr 3. Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie organizacji obchodów Dnia Praw Rodziny w 2017 roku.   Na podst. § 2 i 3 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.) zwanego dalej Regulaminem,

Uchwała o powołaniu Sekretarza NKODPR

Uchwała Nr 1 Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Sekretarza Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.   Na podst. § 4. pkt 3 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.),Prezydium Narodowego Komitetu

Uchwała o utworzeniu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

Uchwała Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny. §1. Na wniosek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej zostaje utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny. §2. Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny stanowi załącznik Nr 1 do

Uchwała Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Art. 1.   Działając na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz mając na względzie Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (M.P. z 2016 r,