Kategoria: Aktualności

Ogólnopolska konferencja w Sejmie

pt. Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji W dniu 14 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP miała miejsce ogólnopolska konferencja pt. „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji”, którą Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konferencja otworzyła obchody Dnia Praw Rodziny, ustanowionego w 2016 roku Uchwałą Sejmu na 22 października, który obchodzony

Deklaracja uczestników

Ogólnopolskiej Konferencji Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji Warszawa, gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 października 2017 roku Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji stwierdzając zgodnie, że: – rodzina jako związek naturalny, oparty na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, pierwotny w stosunku do państwa lub jakiejkolwiek innej wspólnoty, posiada swoje niezbywalne prawa, -„przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę” – podstawową ludzką wspólnotę

Konferencja prasowa

Dzisiaj w sejmie odbyła się konferencja prasowa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej poświęcona prawom rodziny. O prawej: senator Krzysztof Mróz – członek Zespołu, poseł Tadeusz Woźniak – przewodniczący Zespołu, poseł Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący Zespołu, poseł Antoni Duda – członek Zespołu.

Spotkanie w Episkopacie Polski

Abp Stanisław Gądecki przyjął 21 września delegację Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny. Na spotkaniu przedstawione zostały inicjatywy nt. obchodzonego po raz pierwszy w tym roku Dnia Praw Rodziny oraz działania przewidziane na rok 2018, w którym przypada 35. rocznica Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Dzień Praw Rodziny obchodzony będzie 22 października każdego roku. Więcej

Spotkanie w Tygodniku „Niedziela”

W siedzibie Tygodnika „Niedziela” w Częstochowie odbyło się spotkanie w którym, uczestniczył Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Tadeusz Woźniak na zaproszenie dr Kazimierza Kapery Prezydenta Rady Prezesów Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Apel

Apel Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 14 września 2017 roku do władz państwowych, w tym rządowych i samorządowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także do wszelkich instytucji i osób zajmujących się problematyką rodziny oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił

Patronat Honorowy

OBCHODY DNIA PRAW RODZINY W 2017 ROKU OBJĄŁ PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie obchodów Dnia Praw Rodziny w roku 2017 i w latach następnych.   Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej z zadowoleniem i nadzieją przyjął ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dnia Praw Rodziny. Corocznie będziemy obchodzić ten Dzień 22 października na pamiątkę ogłoszenia przez Stolicę Apostolską Karty Praw Rodziny

Mamy Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny

Informacja prasowa o utworzeniu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny W dniu 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 22 października każdego roku Dniem Praw Rodziny. Nastąpiło to po siedmiu latach zabiegów posłów pod przewodnictwem Tadeusza Woźniaka – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Dnia 27 lipca 2017 roku z

Uchwała Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Art. 1.   Działając na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz mając na względzie Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (M.P. z 2016 r,