Konferencja prasowa

Dzisiaj w sejmie odbyła się konferencja prasowa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej poświęcona prawom rodziny.

O prawej: senator Krzysztof Mróz – członek Zespołu, poseł Tadeusz Woźniak – przewodniczący Zespołu, poseł Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący Zespołu, poseł Antoni Duda – członek Zespołu.