Powołanie nowych członków Komitetu

Zarządzenie Nr 1
Przewodniczącego
Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
z dnia 25 września 2017 roku
w sprawie powołania nowych członków Komitetu

Na podstawie § 4 pkt 11 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia Narodowego Komitetu obchodów Dnia Praw Rodziny) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję do składu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny niżej wymienione
osoby:
1. Prof. Alicję Grześkowiak – Marszałka Senatu IV Kadencji,
2. Marcina Przeciszewskiego – Prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej,
3. Marię Smereczyńską – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III Kadencji,
4. Renatę Szopę – Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sosnowieckiej,
5. Ireneusza Zyskę – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tadeusz Woźniak

Przewodniczący
Narodowego Komitetu Obchodów
Dnia Praw Rodziny