Uchwała w sprawie wyboru członków Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

Uchwała Nr 2

Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

 

Na podst. § 4. pkt 4 – 7 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.), Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny uchwala, co następuje:

1.

Stwierdza się, że Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny dokonał wyboru członków Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, zwanego dalej Prezydium.

2.

Prezydium tworzą niżej wymienione osoby:

– Tadeusz Woźniak – Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny,

– Beata Kempa – Wiceprzewodnicząca Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny,

– Andrzej Dera – Wiceprzewodniczący narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

3.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.