Uchwała o utworzeniu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

Uchwała Nr 1

Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie utworzenia Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

§1.

Na wniosek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej zostaje utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny.

§2.

Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się panu Tadeuszowi Woźniakowi – Przewodniczącemu obrad.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Tadeusz Woźniak

Przewodniczący obrad