Uchwała o powołaniu Sekretarza NKODPR

Uchwała Nr 1

Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Sekretarza Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

 

Na podst. § 4. pkt 3 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.),Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny uchwala, co następuje:

1.

Powołuje się panią Dorotę Zielińską – Bąk na funkcję Sekretarza Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.