Media o konferencji

Szerokim echem w mediach odbiła się I Ogólnopolska Konferencja z okazji obchodów Dnia Praw Rodziny PRAWA RODZINY – RDZEŃ WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI. Konferencja miała miejsce 14 października w Sejmie Rzeczypospolitej. Polityka na rzecz rodzin musi być strategiczna i długofalowa, nie może być na chwilę, musi dawać rodzinom poczucie stabilności – wskazywała w sobotę w Sejmie min. Elżbieta

Ogólnopolska konferencja w Sejmie

pt. Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji W dniu 14 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP miała miejsce ogólnopolska konferencja pt. „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji”, którą Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Konferencja otworzyła obchody Dnia Praw Rodziny, ustanowionego w 2016 roku Uchwałą Sejmu na 22 października, który obchodzony

Deklaracja uczestników

Ogólnopolskiej Konferencji Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji Warszawa, gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 października 2017 roku Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji stwierdzając zgodnie, że: – rodzina jako związek naturalny, oparty na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, pierwotny w stosunku do państwa lub jakiejkolwiek innej wspólnoty, posiada swoje niezbywalne prawa, -„przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę” – podstawową ludzką wspólnotę

Konferencja prasowa

Dzisiaj w sejmie odbyła się konferencja prasowa Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej poświęcona prawom rodziny. O prawej: senator Krzysztof Mróz – członek Zespołu, poseł Tadeusz Woźniak – przewodniczący Zespołu, poseł Krzysztof Maciejewski – wiceprzewodniczący Zespołu, poseł Antoni Duda – członek Zespołu.

Powołanie nowych członków Komitetu

Zarządzenie Nr 1 Przewodniczącego Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania nowych członków Komitetu Na podstawie § 4 pkt 11 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku w

Spotkanie w Episkopacie Polski

Abp Stanisław Gądecki przyjął 21 września delegację Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny. Na spotkaniu przedstawione zostały inicjatywy nt. obchodzonego po raz pierwszy w tym roku Dnia Praw Rodziny oraz działania przewidziane na rok 2018, w którym przypada 35. rocznica Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Dzień Praw Rodziny obchodzony będzie 22 października każdego roku. Więcej

Spotkanie w Tygodniku „Niedziela”

W siedzibie Tygodnika „Niedziela” w Częstochowie odbyło się spotkanie w którym, uczestniczył Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Tadeusz Woźniak na zaproszenie dr Kazimierza Kapery Prezydenta Rady Prezesów Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Apel

Apel Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 14 września 2017 roku do władz państwowych, w tym rządowych i samorządowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także do wszelkich instytucji i osób zajmujących się problematyką rodziny oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił

Patronat Honorowy

OBCHODY DNIA PRAW RODZINY W 2017 ROKU OBJĄŁ PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJ DUDA

Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny z dnia 27 lipca 2017 roku. Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny Podjęta w dniu 21 października 2016 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny[1] obchodzonego 22 października każdego roku, wpisuje się w budowanie demokracji w pełni