UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci, ustanawia dzień 22 października Dniem Praw Rodziny.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznając, że fundament bytu i rozwoju Państwa Polskiego stanowi rodzina, zachęca wszystkich obywateli, instytucje oraz władze do stałej troski o prawa rodzin. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wszystkie rodziny
do komplementarnego wypełniania ich zadań oraz obrony i umacniania należnych im praw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dołoży wszelkich starań, aby poprzez stanowienie odpowiedniego prawa, polskie rodziny mogły czuć się bezpiecznie, trwając w przeświadczeniu o stałej trosce państwa o ich byt materialny oraz wszechstronny rozwój.

MARSZAŁEK SEJMU
Marek Kuchciński

O NAS


Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny
27 lipca 2017 roku z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej został utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny.

W skład Komitetu weszli:

Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP
Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
Antoni Duda – Poseł na Sejm RP
Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Dr Kazimierz Janiak – Poseł na Sejm RP III kadencji
Prof. Alicja Grześkowiak – Marszałek Senatu RP IV kadencji
Dr Kazimierz Kapera – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów, Wiceprzewodnicząca Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
Dr Marian Krzaklewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002
Ks. Kazimierz Kurek SDB – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996
Krzysztof Maciejewski – Poseł na Sejm RP
Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Prof. Krystyna Ostrowska – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Marcin Przeciszewski – Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
Dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ks. inf. Ireneusz Skubiś – Ruch Europa Christi
Maria Smereczyńska – Poseł na Sejm RP III kadencji
Grażyna Sołtyk – Poseł na Sejm RP III kadencji
Renata Szopa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diec. Sosnowieckiej
Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm RP
Piotr Uściński – Poseł na Sejm RP
Prof. Kazimierz Wiatr – Senator RP
Lucyna Wiśniewska – Poseł na Sejm RP V kadencji
Dr Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligii Krajowej
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
Ireneusz Zyska – Poseł na Sejm RP

O PROJEKCIE

pt. „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” 2017
– cykl konferencji wojewódzkich

Cykl konferencji wojewódzkich został zapoczątkowany 14 października w Sejmie, gdzie obyła się pierwsza ogólnopolska konferencja z okazji obchodów Dnia Praw Rodziny.
Główną potrzebą całego cyklu konferencji wojewódzkich była i jest wyraźna potrzeba opisania na nowo rzeczywistości funkcjonowania współczesnej rodziny, ponieważ zmieniło się jej otoczenie i okoliczności, w których żyjemy. Obecnie nie funkcjonujemy w domach wielopokoleniowych - borykamy się z innymi problemami i stawiamy czoło innym wyzwaniom. Jednocześnie to dobry czas dla tego rodzaju debaty: prorodzinna polityka rządu, instytucje zaangażowane we wspieranie rodzin, coraz większa otwartość na dialog. Spotkania w miastach wojewódzkich sprzyjały kształtowaniu postaw społecznych oraz diagnozowały wrażliwe miejsca w systemie funkcjonowania państwa: bezpieczeństwa oraz zagrożeń dla rodziny w aspekcie kulturowym, społecznym i ekonomicznym.

20 listopada w Opolu miała miejsce pierwsza konferencja wojewódzka, która była skierowana do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, kuratorów sądowych i zawodowych, pracowników lokalnych ośrodków pomocy, którzy aktywnie działają na rzecz dobra polskich rodzin. Wśród prelegentów wszystkich konferencji znajdowali się parlamentarzyści i eksperci w dziedzinie polityki prorodzinnej, duchowni Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas każdej konferencji przeprowadzano debatę ekspercką, która zaowocowała nowymi rozwiązaniami i mechanizmami pomocy w zakresie ochrony praw polskich rodzin oraz przeciwdziałania przestępczości.

Ostatnią konferencję przeprowadzono 14 grudnia w Warszawie, w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej. To spotkanie było podsumowaniem i ważnym głosem w debacie o kondycji rodziny, wyzwań instytucji, które służą wsparciem polskich rodzin.

Projekt "Prawa Rodziny – rdzeń współczesnej demokracji" wymaga kontynuacji w kolejnych latach, ponieważ potrzeba zmian w otoczeniu rodziny nie zniknęła. By poprawić wizerunek i kondycję polskiej rodziny, wszystkie instytucje państwowe i samorządowe powinny pracować nad konkretami oraz agregować i dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

Goście tegorocznej edycji:
- Michał Woś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
- ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
- Piotr Uściński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
- Tadeusz Woźniak, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
- Dr. Mieczysław Guzewicz, Doradca Minister Elżbiety Rafalskiej
- Jan Urmański, socjolog, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych
- Prof. Zbigniew Stawrowski, Instytut Politologii UKSW
- Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu MKiDN
- ks. Jan Kobak, Duszpasterz Rodzin Diecezja Rzeszów
- Dariusz Cieślik, Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich
- ks. Jerzy Dzierżanowski, Duszpasterz Rodzin Diecezja Opole
- Jacek Sapa, Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia

KONFERENCJE
Warszawa – 14.10.2017
Ogólnopolska konferencja w Sejmie pt. Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji

Cykl wojewódzkich konferencji pt. Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji

Opole
- 20.11.2017
Uniwersytet Opolski

Rzeszów – 21.11.2017
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kraków – 22.11.2017
Małopolski Urząd Wojewódzki

Katowice – 23.11.2017
Śląski Urząd Wojewódzki

Olsztyn - 27.11.2017
Hotel Park

Białystok - 28.11.2017
Podlaski Urząd Wojewódzki

Lublin - 29.11.2017
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kielce - 30.11.2017
Centrum Kongresowe Targi Kielce

Wrocław - 1.12.2017
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Szczecin - 04.12.2017
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zielona Góra - 05.12.2017
Hotelu Ruben

Poznań- 06.12.2017
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Toruń - 07.12.2017
Hotel FILMAR

Gdańsk - 08.12.2017
Qubus Hotel

Łódź- 11.12.2017
Zespół Szkół Salezjańskich im. Księdza Bosko

Warszawa – 14.12.2017
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

GALERIA

WIĘCEJ ZDJĘĆ
KONTAKT

Poczta elektroniczna: biuro(at)prawarodziny.plZadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.